Да бъдеш баща
Как работим?

“Защото най-голямата ти сила е в това да бъдеш баща"

Работа на терен

Работата с родители е едно от най-често посочваните трудности пред българските учители. От друга страна, опитът ни през годините показва, че активното включване на бащите във въпросите, свързани с образованието на децата, улеснява работата на учителите и води до повече доверие и стабилни отношения между учителите и семействата. Работим с училища с цел създаване на модел за цялостна училищна политика за работа с родители, с акцент върху включването и на двамата родители, когато е възможно. Разработената методика е в процес на тестване и систематизиране в цялостна методология.

Детско участие

В крайна сметка правим всичко това за доброто на българските семейства, а в центъра на работата ни са самите деца. Затова за нас е важно да чуем тяхното мнение, да поговорим с тях за тази така важна тема - бащата и неговата роля, както и да дадем гласност на мислите, чувствата и преживяванията на децата. Очаквайте скоро тук книгата "Мили тате" с автори... децата!

Застъпничество

Работим с Министерство на образованието и науката за насърчаване на активната работа на учителите с двамата родители; представихме пред МОН първоначалния модел за цялостна училищна политика; участваме в работна група, която цели да събере информация за насилието и тормоза в училище и да предложи адекватни решения.

Работим с Министерството на труда и социалната политика, с Държавната агенция за закрила на детето, както и с други водещи институции в социалната сфера, с цел в техните политики да се отразява важността и на двамата родители в отглеждането и възпитанието на децата.

Изграждане на мрежа

Национална кампания "Да бъдеш Баща" започва още през 2013 г. През годините над 300 различни организации в България се включват в нашите събития. Част сме от световната неформална мрежа MenCare Global, която обдинява организации от над 45 страни, всяка от които провежда различни инициативи в подкрепа на бащинството.

Информационна кампания

Всяка година организираме кампании за международния Ден на бащата (третата неделя на юни месец), Седмица на бащата (втората седмица на ноември) и международния ден срещу училищния тормоз - Денят на розовата фланелка (последната сряда на февруари). По традиция най-активно е участието в Седмицата на бащата, която е изцяло наша, българска инициатива. Допълнително правим и други медийни събития - срещи на известни татковци и журналисти, прес-конференции, обществени дискусии. Целта ни е да популяризираме позитивния образ на бащата и да предложим на българските бащи и мъже интересни начини да бъдат част от живота на своите деца.