Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

Възходът на самотното майчинство

Snimka na samotna maika s dete
 

Статистическите данни само „щрихират” тенденцията, че у нас вече се отглеждат поколения деца от самотни жени.

 
Лилия  Лозанова е журналист с близо 20 годишна практика  в регионални, национални и международни медии  ( на белгийската медийна група „Россел Медия“). Освен в професионален план, като майка има активна позиция по широк спектър от теми, свързани с отглеждането и възпитанието на децата в 21 век.

Феноменът на самотното майчинство е във възход в 21 век. Вече има почти „епидемични„ размери в по-развитите държави по света.   Все по-отчетлива е тенденцията на увеличаване на самотното майчинство в международен мащаб .В настоящата статия ще бъдат представени някои от тенденциите в Европа и САЩ.

Практика е при представяне на който и да е процес в информационното общество, винаги първо да се посочват числа. Въпреки, че представените статистически данни не могат дори да „щрихират” живота, който водят тези жени, нито да представят личните им истории.

Проучване на Евростат за 2018 г.сочи, че средно 15% от 65 милиона домакинства в Европа, отглеждащи деца, са на самотни родители.

Обаче в отделните страни членки положението е сериозно – има държави, в които всеки трети или пети е самотен родител ( основно жени).

Най-висок дял на домакинствата, които попадат в тази група са в Дания – 29% и Естония -28%. Резултатите в следващите държави са близки по стойност – Литва и Швеция (и двете 25%), Латвия (23%), Обединеното кралство (22%) и Франция (21%).

За разлика от тях, най-ниската част на домакинствата с един родител е в Хърватия (6% от всички домакинства с зависими деца), Румъния (7%), Гърция и Словакия и Финландия (всички 8%).

За сравнение, през 2001 г. само 5% от жените от ЕС са били самотни майки, като за малко повече от 15-на години, ръстът е с цели 10 %.

Най-висок е бил дела на тези жени в 9 % (Естония, Латвия) , следвани от 6 до 7,5 % (Чешка република, Полша, Унгария и Словения).

България успешно се вписва в общата

европейска картина на самотното родителство.

През 2015 г. над 400 000 са били самотните родители , като към днешна дата броя им се увеличил поне с 40 -50 000 души. Причината е, че годишно разводите в България са около 9000 -10 000 и са почти половината на сключените бракове. Практика в съдебната система е в повечето случаи на майката да се поверява отглеждането на децата.

За да разберем мащаба на това явление за нашата страна, трябва да направим едни прости сметки, които могат да се намерят лесно в сайта на Национален статистически институт. Тъй като българите се топим със страшни темпове, и през 2018 сме около7 млн. души (7 000 039).

От тях трябва да се извадят 1,7 млн. пенсионери и децата до 18 г. ,които са 1,1 милиона или близо 3 млн.души. Да не посочваме и емиграцията, която също нараства, а през 2018 г. трайно изселилите се българи са 33 225 души.

Остават под 4 млн. души в активна възраст, от които близо половин милион са самотните майки.

излиза, че в България растат поколения деца,

отглеждани от самотни майки.

А последствията от този факт са многоаспектни- човешки, демографски, социални, икономически, психологически, екзистенциални и др.

Възходът на самотното майчинство в Европа е толкова сериозен, че дори Европейския парламент през 2011 г разгледжа доклад с предложение за приемане на Резолюция относно положението на самотните майки (2011/2049(INI). В документа ясно се очертава възхода на самотното родителство в Европа. Изведени са някои проблемите, които превръщат тези жени в уязвима група, като например риска от бедност.

Това означава, че едва преди 8 години тази тенденция на нарастване на самотното родителство става „видима” за европейската бюрокракция.

В САЩ статистиката по тази

тема е също така безпокомпромисна.

През 2015 г. в държавата има приблизително 13,7 милиона самотни родители, които отглеждат 22,4 милиона деца. Този брой днес представлява приблизително 27 процента от децата под 21 години в Америка.

Различните науки разполагат с различен инструментариум, за да изследват разнообразните аспекти на влиянието на самотното майчинство върху отгледаните по този начин деца. Обаче като за начало е важно да бъде „видим” и гласно изразен факта, че не само съществува самотно майчинство, но вече години наред е във възход.

Лилия Лозанова

Използвана литература:

1.Възходът на единното майчинство в ЕС:Анализ и предложения,https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OpEGGtcRj9IJ:https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-12333-ea.pdf+&cd=11&hl=bg&ct=clnk&gl=bg

2.ДОКЛАД     относно положението на самотните майки,http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0317+0+DOC+XML+V0//BG (2011/2049(INI))

3.Домакинства с деца в ЕС,https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190601-1

4.Национален статистически институт, https://www.nsi.bg/bg/content/3026/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82

5.Над 400 000 са самотните родители в България, https://dariknews.bg/novini/bylgariia/nad-400-000-samotni-roditeli-v-bylgariq-1380652