Първите 8Разговорът за бащината фигура в живота на детето обединява 8 български организации в дългогодишно партньорство. Вдъхновени от идеите на международната инициатива MenCare и красивия пример за бащина грижа на хиляди хора по света и у нас, те превръщат темата за бащинството във важен обществен дискурс чрез десетки дейности и дискусии, осъществени през последните 8 години в България. Разговорът се разраства под мотото “Да бъдеш баща” - българският прочит на глобалната кампания MenCare.

С участието си в кампанията “Да бъдеш баща”, която постепенно увеличава своя обхват до национален, всяка една от 8-те организации предлага специфичен поглед към съвременното бащинство – от дълбоко интимния свят на мъжа, през днешното семейството до социалната среда, която заедно обитаваме.

Кои сме ние, 8-те организации зад “Да бъдеш баща”?

Национална кампания „Да бъдеш Баща“ започва през 2013 г. с партньорството на десет български организации, които активно работят за популяризиране на важността на значимите мъже в живота на децата. Общите дейности на партньорите се ръководят от Управителен съвет с участието на всички организации - към момента осем, които са ангажирани разпространението на идеите и посланията на кампанията.
img-icon

Асоциация Родители

Координатор на „Да бъдеш Баща“
Асоциация Родители е неправителствена организация, целяща да насърчи родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, да подкрепи децата да се превърнат в най- добрите възрастни, които могат да станат, и да развие и утвърди идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата.
img-icon

Фондация "Асоциация Анимус"

„Асоциация Анимус“ работи за стимулиране на разбирателство в обществото, насърчава повишаването на уважението към жените, посредничество между държавните институции и неправителствени организации, като координира дейности по проблемите на насилието над жени и деца.
img-icon

Фондация „БЦДИ“

Фондация "БЦДИ" работи в областта на равенството между половете, насилието срещу жените, недискриминацията и репродуктивните права.
img-icon

Фондация ,ДОИТ’’

Мисията на Фондация ,,ДОИТ’’ е да даде начало и да провежда дейности, насочени към постигане на равнопоставеност на половете, социална справедливост и равенство във всички сфери на живота, включително при достъпа до и предимствата на новите технологии.
img-icon

Фондация Лале

Фондация Лале насърчава социалната отговорност в българското общество, като стимулира сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса, националните и местни власти с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.
img-icon

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” е неправителствена организация с нестопанска цел, работеща за развитието на съвременното общество, основавано на знанието, овладяло силата на информационните технологии и иновациите.
img-icon

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата е обединение от близо 150 граждански организации и съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Годишно Национална мрежа за децата с нейните над 5000 специалисти помага на над 110 000 деца и над 26 000 семейства.
img-icon

Институт за социални дейности и практики

Институт за социални дейности и практики работи за развитие на социалната работа като помагаща професия, насочена към социално включване на уязвими групи хора в обществения живот на България, като вярва във възможностите на всеки да бъде пълноценен и активен гражданин в страната си.