Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

Да привличаш (бащи) на инат?

 

Ролята на здравните специалисти в насърчаването на активното бащинство

 

prenatal visit

 

Напоследък се говори все повече за активното бащинство и нуждата от по-пълноценното включване на мъжете в родителската грижа. Редица научни изследвания показват, че колкото по-рано мъжете започнат да полагат грижи за децата си, толкова по-позитивна и значима става връзката им с тях. Не по-малко важно е че най-ранните отношения с бебето създават основата за успешното му развитие през по-нататъшния му живот. Активната грижа на бащата след раждането на бебето и отношенията между бащата и детето в неговите ранни години повишават интелигентността, езиковите постижения и интереса към ученето на детето, правят го по-успешно в училище, подобряват социалните умения и водят до по-добри отношения както между децата в семейството, така и с непознати на тях деца.

Каква е ролята на здравните специалисти в насърчаването на активното бащинство? Те всъщност са първите, които срещат мъжете, тръгнали по пътя към родителството. Представителите на други системи около детето – като например образователната – ги срещат на един много по-късен етап. Здравните специалисти също така се ползват с безспорен авторитет сред родителите, особено по въпроси, свързани със здравословното развитие на детето. Това ги поставя в много добра позиция да оказват влияние върху бащите и да ги насърчават да са активни в отглеждането на бебето и малкото дете.

По повод Деня на българския лекар на 19 октомври, фондация „За Нашите Деца“, водеща българска организация в сферата на правата на децата и детското благосъстояние, публикува програмата Да привличаш „бащи“ на инат? Програма за привличане на бащи на деца до 3 години към каузата на активното и грижовно бащинство. Тя цели да насърчи специалистите от здравната система, които работят със семейства, да привличат бащите към каузата на активното бащинство. Програмата е фокусирана именно върху грижата в ранната детска възраст – бебето и малкото дете – тъй като инвестициите в първите месеци и години са най-ефективни. Човешкият мозък се развива с най-бързи темпове през този период и за да се случи това по възможно най-оптимален начин, от ключово значение е бебето да бъде стимулирано. Колкото по-рано детето получи добра и стимулираща грижа в семейството, толкова по-устойчиво е неговото развитие – и толкова по-силни и дълготрайни са семейните отношения.

Целта на програмата е да оспори нагласите, които не взимат предвид участието на бащата, както и да направи специалистите по-чувствителни към мнението на родителите. Нагласата, че майката е в най-добра позиция да полага грижи за бебето, е ограничаваща и не отразява истината по въпроса. Научните изследвания показват, че когато грижата за детето почива върху разбирането на  неговите потребности, дългосрочна връзка на доверие с отглеждащия, посвещаване на детето и отделяне на време за него, всеки човек може да стане “неговата майка”. Именно затова съществуват осиновяването и приемната  грижа за деца, лишени от грижата на биологичните си родители. Вярванията, че „бащите  са  строги”,  „бащите са заети”,  “бащите са безотговорни” и други подобни създават твърде тесни рамки на богатите отношения, които могат да създадат бащите с техните деца. Тези нагласи е нужно да бъдат оспорени, като началната точка за това са всички специалисти, които работят директно с родители.

Ролята на здравните специалисти не е само да консултират по въпросите на физическото здраве. Бидейки тези, които имат най-голям авторитет и най-голям достъп до семействата още от началото на бременността, те имат  възможността  да осъществят сериозно влияние върху обществото по темата за активното бащинство. Те могат да използват авторитета си, за да канят бащите на посещения; да ги въвличат в отглеждането на детето, дори против волята на роднините, които изискват само майките да полагат грижи за децата си; да бъдат източник на информация за родителската грижа и да насочват бащи към необходима информация и литература; и във всеки контакт с родителите да спомагат за преодоляването на обществените нагласи, които пречат на  активното бащинство. Здравните специалисти могат също така и да мотивират своите контакти – приятели, колеги и други професионалисти – да въвличат бащи, тъй като не само родителите, а и всички хора имат голямо доверие към мненията им. Програмата „Да привличаш (бащи) на инат“ цели да ги подкрепи във всички тези дейности.

Програмата интегрира знания и опит на деца, бащи, майки, специалисти, изследователи и учени за участието на бащи в отглеждането на малки деца. Тя обединява резултатите от научни изследвания за бременността, раждането и първите три години от живота на детето, идеи и препоръки, почерпени от практиката, процедури за работа със семейства в риск и други полезни съвети. Този опит и тези знания могат да информират здравните специалисти когато консултират майки и бащи. Тъй като консултирането е креативен, интуитивен и често неосъзнат напълно процес, който зависи от отношенията, които се изграждат в него, той не може да бъде програмиран. Затова тази програма е източник на идеи за привличане на бащи, който всеки специалист може да използва по свой начин в своята практика.

Пълният текст на програмата може да бъде намерен тук.

Екип на Фондация „За нашите деца“