Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

За бащината обич: тук и сега, навсякъде и завинаги

Dete na Mqstoto

Ралица Михайлова, психолог,

Асоциация Родители

 

По материали на професор Роналд Роунър,

Университет на Кънектикът[1]

 

Обичта и на двамата родители (или липсата на такава) влияе еднакво силно върху децата, без значение колко пораснали са те – независимо от различията в раса, етническа принадлежност, пол или култура. До средата на миналия век, а на места – и досега, са битували схващанията, че майките са по-пригодни за родителска роля и че адекватната майчина грижа осигурява цялата необходима емоционална подкрепа, от която едно дете се нуждае, за да расте здраво и щастливо. Традиционно, бащината компетентност е била възприемана като значима по-скоро в сферата на материалното подсигуряване на семейството, нежели в областта на обгрижването и развитието на децата: физическо, емоционално, познавателно.

Нарастващ брой проучвания обаче показват, че обичта на бащата е изключително важна и влияе по значим начин върху развитието на детето. Това влияние се проявява в различни области – в познавателното развитие на детето, неговото общуване и социално приспособяване, както и в емоционалния му свят. Теорията за родителското приемане-отхвърляне[2] формулирана от проф. Роунър[3] ни дава солидна основа да оценим значението на бащината обич (както и майчината, разбира се). Тази теория борави с понятията приемащ и отхвърлящ родител. Според теорията приемащият баща е този, който показва грижа, топлота, привързаност, подкрепа, комфорт и загриженост за своето дете, докато отхвърлящият баща показва студенина, безразличие и враждебност към детето. Бащиното отхвърляне може да се изрази в поведението чрез липса на привързаност към детето, физическа или вербална агресия или пренебрегване.

Съвременните изследователски методи позволяват да се провери наличието и степента на влияние на майчината и бащината обич. Какво всъщност се случва, когато детето се чувства обичано и прието от своя баща? Изследванията показват, че то израства по-емпатично, по-добре приспособено, достига по-добра социална компетентност и по-добро познавателно развитие. Що се отнася до юношите и младите хора – бащината обич и възприеманата близост с бащите им ги прави по-щастливи и удовлетворени от живота. Важно е тук да се има предвид, че е от значение не просто колко време прекарват заедно бащата и детето, а какво е качеството на техните отношения.

Липсата на родителска обич и по-конкретно на бащина обич обаче е свързана с редица сериозни проблеми като злоупотреба с наркотици и алкохол, депресия, поведенчески проблеми (агресия спрямо хора и животни, разрушаване на собственост, измамност и кражби). Липсата на сплотеност между бащата и вече порасналото му дете, както и липсата на удовлетвореност от бащината подкрепа, са причина за депресивни симптоми. Проблеми отново могат да се открият както в ранно детство, така и сред юношите и младите хора.

Наличните изследвания показват, че бащината обич е много важна за това децата (малки и пораснали) да се чувстват щастливи – наравно с майчината, а в някои случаи дори повече. В същото време отсъствието ѝможедапредизвикапсихологическииповеденческипроблеми.

Науката е в самото начало на изследването на значението на бащинството; необходими са по-задълбочени изследвания например, за да разберем по-добре начините, по които бащината обич влияе върху детското развитие. Но вече знаем, че бащината обич е поне толкова важна, колкото и майчината за пълноценното развитие на всяко дете, тук и сега, винаги и навсякъде.

 

[1]Professor Ronald Rohner, Center for the Study of Parental Acceptance and Rejection, School of Family Studies, University of Connecticut, Storrs, Connecticut. Преведена на български статия на професор Роунър, която накратко представя теорията и прави преглед на някои от изследванията за бащината обич можете да откриете в тази статия: http://mencare.bg/fathers_love_child_development/

[2] През 2014 теорията е преименувана. Новото име на теорията е Теория за междуличностно приемане отхвърляне.

[3] Виж горната бележка под линия.