Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

Седмицата на бащата в ОУ „Васил Левски“, гр.Бургас.

 

46027207_308576983329053_3402546982508560384_n2627

В организацията на събитието взеха участие Директор, ЗДУД, Гл.учител, Председател на УС. Участници бяха всички 5- и 6-годишни деца от подготвителните групи и учениците от начален и прогимназиален етап на ОУ „Васил Левски“, ръководство, учители и много родители.

По време на подготовката бяха изработени тематични стикери, грамоти, информационни материали, постер, бюлетин с график за провежданите дейности.

В рамките на Седмицата на бащата в ОУ «Васил Левски» бяха организирани различни дейности: ученици от VЦДО раздадоха брошури и други информационни материали в квартала; всички ученици бяха запознати с инициативата в Час на класа по график; с учениците от иновативните I ЦДО и II ЦДО беше проведена инициативата „Тати ми чете приказка“ с участие на родителите на ученици от тези групи; беше проведена инициатива „Истински chef“ – бащи и деца от ПГ, І, ІІ, ІІІ и ІV клас правиха заедно здравословни сандвичи; в края на седмицата бе организирана изложба на детски рисунки, колажи, постери, картички „Истински chef“.

От училището споделят, че провеждането на инициативата е ежегодно, като интересът нараства и обхваща все повече родители и по-специално бащи на децата и други родственици от мъжки пол. Учителите привличат партньори – читалището в квартала, местни клубове, партньори по други проекти.

Кампанията своевременно е била отразена и през каналите на ОУ „Васил Левски“, като са публикувани материали във фен страницата на училището и в сайта на училището http://oulevski.net.