Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

пътуваща изложба „да бъдеш баща“

 

изложбаСдружение „Бъдеще за децата” и Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък реализират инициативата Пътуваща изложба „ДА БЪДЕШ БАЩА”. Изложбата представя 11-те визии на кампанията и ПОСЛАНИЯТА, които казват: „Защото най-голямата ти сила е в това Да бъдеш баща!”. Целта е  по интересен начин да се насочи вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. 

Сдружението се обърна към всички детски образователни и начални училищни заведения, кметства и близки общини, читалища и детски центрове от областта, с покана да се включат в инициативата, с цел да бъдат разпространени сред възможно най-много деца и родители

Първият домакин на пътуващата изложба и посланията беше ЦДГ №9 „Славейче” в гр. Казанлък. До момента Пътуващата изложба е гостувала още на ОДЗ № 6 „Еделвайс” в гр. Казанлък; ЦДГ №2 „Снежанка” в гр. Казанлък; ЦДГ №15 „Звънче” гр. Казанлък (до 15.05); ЦДГ № 1 „Здравец” гр. Казанлък (до 15.05); ЦДГ „Дружба” в с. Александрово - община Павел баня; ОДЗ „Детелина” в с.Горно Черковище – общ.Казанлък.

DSC03833

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Между 16 април и 22 май изложбата гостува в община Мъглиж.Предстои организиране на различни събития, в които децата и учениците от община Мъглиж ще рисуват, ще разказват, пеят и рецитират разкази, песни и стихове, посветени на бащите. С рисунките ще бъде организирана изложба, а разказите, стихчетата и песните ще бъдат представени при закриване на кампанията, която ще се състои на 22 май от 15:00 часа, в залата на втория етаж на Читалище „Пробуда 1869 г.” в Мъглиж. Участието няма да има конкурсен характер, а всички участници ще получат награди.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Пътуващата изложба „Да бъдеш Баща” ще гостува в рамките на една седмица на всеки, заявил желание да стане неин домакин. Необходимо е предварително да се подаде заявка за участие и съответният домакин да осигури подходящо помещение, до което родителите да имат свободен достъп. Заявките за участие се подават към Сдружение „Бъдеще за децата”, на място (гр. Казанлък, ул. „Войнишка” 25), по телефон – 0431 62866, 0876766010 или на e-mail: info@speckids.org, mladenova.veni.trifonova@gmail.com.

Участието в инициативата Пътуваща изложба е възможно благодарение на проект „Прегръдка за всяко дете”. Проектът е разработен с цел да се намали броя на децата, настанени в институции, чрез изграждане на система от подкрепящи услуги за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. „Прегръдка за всяко дете” е с продължителност 27 месеца. Финансира се от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по програма „Вяра в децата и семейството“.

logo_СНЦ_new_2015Сдружение „Бъдеще за децата”  управлява алтернативни социални услуги в подкрепа на деца и семейства в риск – Център за обществена подкрепа” и „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания” (ЦСРИДУ). Целеви групи на социалните услуги са: деца в риск от изоставяне; деца, настанени в специализирани институции; деца в риск от отпадане от училище; деца с противообществени прояви; деца на улицата; деца с поведенчески проблеми; деца, настанени в приемни семейства; деца и младежи със специални потребности; семейства в риск и други.
ЦСРИДУ създава условия за социално включване на деца с различен тип увреждане от Община Казанлък и подкрепя и подпомага техните семействата в грижите им за тях, като повишива капацитета и развива уменията за родителстване и по този начин се предотвратява изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.