Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

Какво е активно бащинство?

IMG_8363-crop

Въпреки че майката все още е родителят, който се грижи основно за поколението, не е рядкост вече бащата да споделя отговорности като домакински задачи, грижа за хигиената на детето и оказване на емоционална подкрепа. Редица изследвания показват, че по-активното включване на бащата е от полза за всеки един аспект на детското развитие: физическо, социално, емоционално и интелектуално. Децата с активни бащи по-рядко стават обект на физическо и сексуално насилие, а и самите те по-рядко в по-късен етап от живота си се превръщат в насилници. Те формират по-здравословни нагласи към пола и сексуалността си, които им помагат да израснат като уверени и грижовни партньори и родители.

Важно е да се отбележи, че не продължителността на прекараното време с детето, а качественото му прекарване има по-силно позитивно въздействие върху развитието му. Близостта и подкрепящата връзка между бащата и детето, които са характерни за позитивното ангажиране на родителя, са по-важни от количеството време, прекарано заедно (Pleck § Masciadrelli, 2004). Например Palkovitz (1997) цитира десетки примери за форми на родителско включване като слушане, съветване, проява на обич и интерес, игра, тревога за детето. Голяма част от примерите показват, че не е задължително детето и бащата да бъдат физически заедно, тъй като с навлизането на новите технологии физическата дистанция е по-малко препятствие за това детето да общува с баща си и да се радва на ползите от тези взаимоотношения.

6_Милена Николова

Ползата за детето от присъствието на двама родители до голяма степен се дължи на факта, че бащите и майките са различни. Бащата е много повече от „втори възрастен“ в дома и неговото присъствие и участие е необходимо за оптималното развитие на детето (Popenoe, 1996). Редица изследвания потвърждават, че майките и бащите имат своя уникален принос за благосъстоянието на детето. За целите на нашия наръчник ще се спрем върху бащата, но това не омаловажава приноса на майката.Както казва социологът David Popenoe (1996), трябва да се откажем от идеята, че жените могат да станат добри бащи, точно както трябва да се откажем от идеята, че мъжете могат да станат добри майки.

Редица изследвания доказват, че включването на бащата като активен родител оказва значително влияние върху съзряването и на самия баща, върху неговата партньорка и най-вече върху физическото, емоционално,
интелектуално и социално развитие на децата в семейството (Allen & Daly, 2007). С други думи, всички страни са облагодетелствани от таткото в семейството, включително самият той.

Въпреки че активното бащинство в краткосрочен план може да означава нарушен ритъм на работа и предизвикан от това спад в самочувствието, изследванията показват, че тези привидни несгоди не намаляват удовлетворението на бащата от това да бъде родител. В същото време в дългосрочен план по-пълноценното участие на мъжете в живота на децата им има позитивен ефект върху собственото им кариерно и личностно развитие (Pleck & Masciadrelli, 2004). Ангажираните бащи се радват на по-голямо удовлетворение от живота като цяло (Pleck, 1997). Те по-рядко са агресивни и насилници (Pruett, 2000).

семейството на татко Йордан

Взаимоотношенията между двамата родители дават пример за отношения между партньори. Бащи, които се отнасят към майката със загриженост и уважение и демонстрират умения да се справят с конфликтите по зрял и конструктивен начин, възпитават у синовете си умения да общуват с жените по уважителен, ненасилствен начин. Момичетата, които идват от семейства с хармонични взаимоотношения, формират положителни очаквания за партньорите си и по-рядко биват въвличани в агресивни, нездравословни взаимоотношения (Gable et al., 1994).

Добрите взаимоотношения между двамата родители помагат и на майката да бъде по-отговорна, уверена и любяща с детето, както и да се владее по-добре, когато детето проявява поведенчески проблеми. Майките с подкрепящи партньори по-рядко страдат от следродилна депресия, кърмят бебетата си по-дълго и спазват по-здравословен режим по време на бременността (Rosenberg & Wilcox, 2006). Връзката между родителите влияе и върху бащата. Когато майката е подкрепяща и насърчава включването на бащата, той участва повече в грижите за децата, изпитва по-голямо удоволствие и удовлетворение от родителството и се чувства по-компетентен като родител. В този смисъл майките играят огромна роля в подкрепянето на бащите при отглеждането на децата. В случай на раздяла запазването на връзката между родителите и поддържането на пълноценен контакт и с двамата родители са решаващи условия за благосъстоянието на детето (Allen & Daly, 2007).

IMG_8477_e

Бащата влияе пряко на детето чрез родителския си стил и поведение (Allen & Daly, 2007). По отношение на здравето, децата с ангажирани бащи по-рядко страдат от астма, затлъстяване или стават жертва на инциденти, а в юношеска възраст по-рядко злоупотребяват с наркотични вещества. Активността на бащата намалява риска детето да страда от депресия и тревожност и спомага за изграждането у него на издържливост на стрес и разочарования. Когато играта с бащата е енергична и непредвидима, или така наречените „груби игри“ – боричкане, скачане, търкаляне – тя поражда силни емоции у детето – вълнение, щастие, страх, които то трябва да регулира, за да са съответстващи на играта, и да се успокои, когато играта свърши. С всяка следваща игра детето се учи все по-добре и по-добре да се справя с тази регулация, което засилва просоциалното поведение и намалява агресивните прояви и проблемите с дисциплината.

maks i sin

Децата с включени бащи се представят по-добре на тестовете за интелигентност, четат повече, имат по-богат речников запас, по-мотивирани са да успяват и харесват повече училището. В дългосрочен план тези деца имат по-успешна кариера и са по-щастливи възрастни. Не на последно място общуването с бащата изгражда у децата умения да общуват по-пълноценно с другите, което им помага да формират дългогодишни приятелства и да имат по-успешни интимни взаимоотношения. Добрата връзка с бащата помага и за по-добри отношения между децата в семейството (Volling & Belsky, 1992).

 

 

Текстът „Какво е активно бащинство“ е част от Наръчника „Училището кани бащата: началото на едно обещаващо партньорство“, който е издание на Национална кампания „Да бъдеш Баща“. Наръчникът е предназначен за учители и други професионалисти в сферата на образованието, които са мотивирани да привлекат повече бащи и значими за децата мъже като партньори в дългия процес по формиране и развиване на умения и личностни качества у децата.
Целият Наръчник „Училището кани бащата: началото на едно обещаващо партньорство“ можете да свалите от ТУК.

Снимки: MILENUITY PHOTOGRAPHY и личен архив