Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

кой как ползва отпуск по бащинство?

В повечето страни отпуск по бащинство е правото на всеки баща да вземе отпуск веднага след раждането на дете. Другите отпуски, които могат да вземат бащите когато децата са малки, обикновено се наричат „родителски отпуск“. Някои бащи взимат годишен отпуск вместо отпуск по бащинство или родителски отпуск, особено ако не им се полагат достатъчно дни по бащинство или пък отпускът е ниско платен.

dad-and-child
Изследване на ползването на отпуск по бащинство в страните от ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) показва, че повече от 80% от работещите бащи вземат официално отпуск по бащинство близо до раждането. Бащите използват полагащия им се родителски отпуск в най-голяма степен, когато се изплащат над 50% от размера на заплатата и отпускът е по-дълъг от 14 дни, а също и когато отпускът е от т.н.“бащинска квота“ – т.е. не може да бъде прехвърлян на майката и дните се губят, ако не се използват от бащата.
Някои страни, например Германия, стимулират поемането на отпуск от бащите не само чрез „бащинска квота“, а чрез бонус плащане към семейството.

По-долу ще ви представим извадка от интересни резултати, установени от изследователите на базата на дългогодишни проучвания за ползването на отпуск по бащинство в някои страни като Дания, Норвегия, Великобритания, Швеция, Франция, Израел, Австралия, Канада и САЩ. 

 

Бащите, които ползват отпуск по бащинство, различават ли се от бащите, които не го правят?

 

• В повечето страни бащите, които вземат отпуск по бащинство, са с по-висок социо-икономически статус (с по-високо образование, местни жители с брак, работещи на пълен работен ден и с високи доходи). Но това не е така в страни като Дания, където правната уредба на бащинството и родителския отпуск за бащите е в сила в продължение на почти тридесет години.

• В Швеция, където отпускът по бащинство също е добре организиран, се ползва в най-голяма степен от мъже с относително здравословен начин на живот и със „стабилна социална позиция“.

• Във Великобритания, в двойките, които очакват своето първо дете, мъжете са по-склонни да ползват отпуск по бащинство и той да е по-дълъг, независимо от социалната класа.

• Установено е, че по-добре образованите бащи прекарват повече време с децата си, но не са непременно по-ангажирани с всекидневните грижи за децата. В действителност редица изследвания установяват, че бащите с по-нисък социален статус са по-активни в грижите за бебетата и децата във всекидневието.

• Един от важните фактори, който влияе на отпуска по бащинство и времето, което бащите прекарват с децата, е заетостта на майките. Колкото повече часа майките работят и колкото повече те печелят, толкова по-включени са бащите в грижите за детето, независимо дали са ползвали повече отпуск по бащинство през първата година.

 

васко3

 

Какво повлиява ползването на отпуск от бащите?

 

• Ползването на родителски отпуск от бащите значително се влияе от нивото на трудово възнаграждение на партньорката, както и от отношението и на двамата партньори към равенството между половете.

• Сред работещите мъже, ползване на отпуск по бащинство се влияе силно от следните фактори: организационната култура, включваща обвързаност с ценности по детска грижа, ниво на добро отношение към бащината роля и подкрепа за равните възможности на жените; възприятието на бащите за подкрепа от топ мениджърите; работни норми на служителите, които отчитат по-скоро постигнатите резултати и изпълнението на задачите, отколкото дългите часове на работа.

• Ползването на отпуск по бащинство е силно повлияно от държавните политики за отглеждане на дете и ползване на родителски отпуски.

• Интересно е да се отбележи, че когато бащите казват, че „не могат да си позволят“ да излязат в отпуск, това често се основава на предположения, а не на конкретни изчисления.

• Никога не е било лесно да се оцени въздействието на публични информационни кампании за равенство между половете, включително за ползването на отпуск от бащите. Между 1976 и 2006 г. кампаниите за популяризиране на отпуска по бащинство в Швеция адресират участие на мъжете в „грижите“, но ги позиционират като родители на второ място, като водеща роля на родител има майката. В последните години кампаниите подчертават еднаквата отговорност на родителите за ползване на отпуск за отглеждане на дете, т.е. отпускът се разделя по равно между двамата родители.

t1

 

Ползването на по-дълъг отпуск по бащинство влияе ли на включването на бащите в грижите за децата на по-късен етап?

 

Шведските бащи, които са ползвали 120 или повече дни отпуск по бащинство през 90-те години съобщават, че този отпуск им е позволил да изградят по-близки емоционални взаимоотношения с децата си и това ги кара да се чувстват отговорни за грижата за децата и след като периода на отпуск е свършил.

В Норвегия две задълбочени проучвания на „двойки, споделящи отпуска по грижа за детето“ са установили, че когато бащите вземат отпуск „има предефиниране и преразпределение“ на домашните задължения и „развитие на компетентност“ в грижата за децата.

• По-наскоро, като вземат предвид образованието и доходите на бащите, проучвания в САЩ и Великобритания откриват значима връзка между ползването на отпуск около раждането и степента на включване на бащите в грижите за малките деца по-късно.

Бащите от Великобритания, които вземат официално отпуск по бащинство, е с 25% по- вероятно да сменят пелени и са с 19% по-склонни да хранят своите 8-12 месечни бебета и да ги обгрижват през нощта. Това не зависи от ангажимента им към родителството преди раждането на детето, както и е независимо от времето, което майките и други членове на семейството прекарват с децата.

• Проучване сред шведски бащи, работещи в големи частни компании показа, че бащите, които са взели по-дълги отпуски по бащинство са по-ангажирани с грижата за децата си чак до 12-годишната им възраст. Всяко по-дълго ползване на отпуск е било свързано с бащи, които са по-склонни да се грижат за децата сами, докато майките работят.

В Австралия изследователите откриват връзка между ползването на отпуск по бащинство и склонността на бащите да се грижат сами за децата през уикенда; изследователите съобщават, че австралийските бащи, които са взели 10 или повече дни отпуск около раждането, са по-склонни да участват в дейности по отглеждането и обгрижването, когато децата са от 2 до 3-годишна възраст.

В Норвегия, ползването на по-дълъг отпуск по бащинство е свързан с изключително малко „намаляване на заплата“ за бащите – само 2.1% за периода когато детето им е било на пет години. Това вероятно обяснява факта, че бащите продължават да разпределят своето време и усилия между работата и домашните дейности.

• Високите нива на ползване на родителски отпуск от шведските бащи е свързано с възможността за непълен работен ден, когато се върнат на работа.

8_Da_uvajavash_maikata

 

Въздействие върху майките и равенството между половете

 

• Във Великобритания, ползването на отпуск по бащинство е силно свързан с благосъстоянието на майките три месеца след раждането.

• В Норвегия, отсъствието на майките поради болест се намалява с около 5-10% от средно ниво от 20%, в семейства, където бащите взимат повече отпуск за гледане на дете.

• Във Франция, когато отпускът по бащинство се ползва от бащите за грижа за бебетата в първите месеци, майките е по-малко вероятно да страдат от следродилна депресия.

• Въвеждането на специфичен отпуск от типа „квота за бащи“ предполага, че и двамата родители ползват по-дълъг отпуск когато децата им са много малки. В Квебек въвеждането на „квота за бащи“ се свързва с това, че е по-вероятно майките да се върнат на същата работа и след няколко години да имат по-голяма заетост в работни часове.

• В Швеция се прогнозира, че всеки допълнителен месец родителски отпуск по бащинство увеличава доходите на майката с 6.7%.

татко Кристиян и семейството му

 

Въздействие върху семейните двойки

 
• В Норвегия, след въвеждането на четири седмици „квота за бащи“ значителен брой татковци са ползвали по-дълъг отпуск по бащинство. В последствие са отчетени с 11% по-малко конфликти за разпределяне на домашните задължения и задачи и е отчетена 50% по-голяма вероятност двойката да си поделя прането по равно.

• По същия начин, в Квебек няколко години след въвеждането на „квота за бащи“, е установено че бащите са по-ангажирани в рутинни домакински задачи. Резултатите посочват, че по-голямото участие на мъжете в домакинската работа е свързано със стабилност във взаимоотношенията в двойката.

• Установено е, че вероятността шведските семейни двойки да се разделят е с 30% по-малка, ако бащата е взел повече от две седмици отпуск по бащинство, за да се грижи за първородното си дете.

• Налице е по-малко насилие в семействата, в които бащите са ползвали отпуск по бащинство.

 

Въздействие върху бащите

 
Шведските бащи, които ползват по-дълъг отпуск, са по-удовлетворени от времето, прекарано с децата.

Израелските и американските бащи, които ползват повече отпуск, остават по-ангажирани с децата в последствие и оказват по-голяма подкрепа на партньора си, както ценят повече семейния живот. Отношението на работодалите им към ползването на отпуск по бащинство също е по-положително.

fathers-day-dad-with-kids

 

Въздействие върху децата

 

• Новородени, чиито бащи вземат отпуск по бащинство през първата година, е значително по-вероятно да бъдат кърмени поне до шест-месечна възраст.

• Във Великобритания, в семействата където бащите не ползват отпуск по бащинство или не споделят грижите за децата, има повишена вероятност за проблеми в развитието при децата до 3 години.

• В Швеция увеличаването на дела на бащинския отпуск с течение на времето е в паралел с тенденция към намаляване на нивата на инциденти и наранявания при децата от 0 до 4 години.

• Някои изследователи предполагат, че отпускът по бащинство ще бъде свързан с по-висока честота на нараняване на децата. Изследването обаче показало друго: в Швеция нивото на травмите при деца на възраст 0-2 години е по-ниско по време на бащинство, в сравнение с отпуска по майчинство.

• Ако единият родител е по-добре образован от другия, някои деца могат да се облагодетелстват когато този родител ползва родителския отпуск и се грижи за тях: например в Норвегия било установено, че момичета (но не и момчета) са се справяли по-добре в училище, когато бащите са били по-високо образовани от майките и са ползвали по-дълъг от стандартния отпуск по бащинство. В Швеция по-дългия отпуск по майчинство повлиява положително на училищното представяне на децата само ако майката е високо образована.

Австралийски деца, чиито бащи са ползвали продължителен отпуск след раждането им, се представят по-добре в когнитивни тестове за развитие и е по-вероятно да бъдат подготвени за училище на възраст четири и пет години.

• В Норвегия е установено, че девойките, чиито татковци са били в първата вълна ползващи „квота за бащи“, вършат по-малко домакинска работа.

• Високите нива на ползване на родителски отпуск от шведските бащи са свързани с повече контакт с децата при случаи на раздяла на родителите.

Fathers-Day-Feet-Picture

Източник:
http://www.fatherhoodinstitute.org/2014/fi-research-summary-paternity-leave/