Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

Проучвания за бащинството 2012

Нагласи към бащинството

 

Проучвания „Нагласи към бащинството сред населението в България“ и „Равнопоставеността на мъжете и жените, видяна през очите на децата“

 

Представят се резултатите от две проучвания – с деца и с възрастни, проведени в рамките на първите български инициативи в областта на мъжкото включване в превенцията на насилието срещу деца и жени. Това са проектите „Активно бащинство “ на Асоциация Родители и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ПИК) и „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола“ на Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ (ДОИТ). Множество изследвания в Съединените щати и западна Европа показват, че позитивната обществена нагласа към мъжа като закрилник на слабите и активното включване на бащите в грижата за децата водят до намаляване на случаите на насилие над деца. Активните бащи са важни и за формирането на здравословни нагласи към пола и сексуалната идентичност у момчетата и момичетата, което спомага за изграждането им като грижовни и отзивчиви партньори и родители не-насилници.
Проучването „Нагласи към бащинството сред населението в България“ беше проведено онлайн от Витоша Рисърч по поръчка на Асоциация Родители и Фондация ПИК в периода октомври-ноември 2012 год. сред 1031 пълнолетни респонденти. В него участваха 328 мъже и 703 жени.
Проучването „Равнопоставеността на мъжете и жените, видяна през очите на децата“ беше проведено от Фондация ДОИТ през октомври 2012 год. сред 1612 ученици на възраст от 9 до 17 години, сред които 911 момчета и 701 момичета от София, Ботевград, Свищов и Литаково.
Резултатите от двете изследвания сочат, че патриархалният семеен модел се поддържа все по-малко от децата и възрастните, като в по-малките населени места той е по-силен. Под 40% са респондентите, които са съгласни, че ролята на бащата в семейството е да печели пари, а на майката – да се грижи за дома. Обичайно майката възпитава с нежност, а бащата със строгост е твърдение, с което са съгласни 42% от възрастните, което обяснява защо един от трима смята, че обичайно детето се страхува от баща си. Подчиненото поведение се изисква не само от детето, но и от жената. Според мнозинството от децата в малките градове (73,8%) жената трябва да се подчинява на мъжа си.

Въпреки това, и деца, и възрастни са съгласни, че ролята на бащата вече се различава от модела на строгия и дистанциран „глава на семейството“. Но процесът е бавен и липсва подкрепа от страна на институциите, които имат задължения да насърчават равенството между половете, а всъщност неволно задълбочават неравенството, като продължават да налагат идеята за родителството като грижа основно на жената. Затова професионалистите, работещи с деца и семейства, трябва както да работят активно с децата за преодоляване на негативните полови стереотипи, така и да въвличат по-активно бащите за популяризиране на модела на силния, но грижовен мъж, партньор и татко.
По-долу можете да видите пълните текстове на проучванията.