Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

Повече от 100 човека участваха в конференция „Бащинство“!

 

bashtinstvo1 obshta

На 3 юни 2015 г. се проведе Първата национална конференция „Бащинство“, която протече при голям интерес от страна на професионалистите, работещи с деца и семейства. Над 100 участника от цяла България се запознаха с най-актуалните изследвания за нагласите към бащинство и състоянието на българското семейство, с работещи подходи и инициативи за включване на бащите и значимите мъже в живота на децата в детската градина, училището и при предоставянето на социални услуги, както и дискутираха правни и нормативни бариери и проблеми пред бащите с представители на институциите и неправителствения сектор.

При откриването на конференцията г-жа Деяна Костадинова, Секретар по социални политики, младежта и спорта на Президента на Република България, приветства организаторите и участниците на конференцията и поднесе поздравителен адрес от Президента г-н Росен Плевналиев.

Поздравителен адрес от Президента г-н Росен Плевналиев

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева подчерта важността на тематиката за родителството и отговорното отношение и на двамата родители при възпитанието и отглеждането на децата. Г-жа Жечева сподели усилията на агенцията в тази посока – разработване на нови инструменти за по-успешна и гъвкава работа на социалните работници и други професионалисти със съвременните динамични характеристики на семействата: все по-увеличаващите се случаи на мобилност, разводи, самотно родителство, приемни семейства и осиновители, работещи в чужбина родители и отглеждане на децата от бабата и дядото.

Г-жа Таня Ковачева, координатор на програмата за противодействие на злоупотребата с деца за Източна и Централна Европа на Фондация ОУК, разказа как е възникнала идеята за работа на международно ниво за подкрепа на бащинството и как се стигна до националната Кампания „Да бъдеш баща“. В последните години Фондация ОУК залага повече на превантивната работа с родители и подкрепя приоритетно програми за превенция на насилието над деца и жени чрез работа с мъжете – младежите, които са бъдещите родители и бащи, и най-вече настоящите бащи, които са важна фигура за пълноценното развитие на децата и изграждането на партньорски взаимоотношения без насилие.

Представителят за България на УНИЦЕФ г-жа Таня Радочай говори за мястото на бащината фигура в изграждането на детето като личност и особено за важността на бащинското присъствие и емоционални взаимоотношения в ранното детско развитие между раждането и петата година.

В своята презентация „Мъжете и жените в грижата за децата – особености на съвременното българско семейство“ г-жа Цветелина Стоянова, управляващ директор на социологическа агенция „Маркет Линкс“, представи основните резултати от национално представително изследване за нагласите към бащинството в България.

Мъжете и жените в грижата за децата – особености на съвременното българско семейство

Г-жа Даниела Горбунова – адвокат с дългогодишен опит, представи какви са бариерите пред мъжкото включване в грижите за деца от гледна точка на нормативната рамка, както и какви са правата на бащите и как могат да се ползват на практика.

Председателят на Асоциация Родители г-жа Цвета Брестничка представи проект „Активно бащинство“, Националната кампания „Да бъдеш баща“ и Наръчникът „Училището кани бащата: началото на едно обещаващо партньорство“ – помагало за учители и други професионалисти в сферата на образованието, които са мотивирани да привлекат повече бащи и значими за децата мъже като партньори в дългия процес по формиране и развиване на умения и личностни качества у децата.Наръчникът се основава на резултатите от едногодишната работа на професионален панел от психолози и педагози от 4 столични училища – 26 СОУ „Йордан Йовков“, 35 СОУ „Добри Войников“, 73 СОУ „Владислав Граматик“ и 120 ОУ „Георги Сава Раковски“.

Училището кани бащата началото на едно обещаващо партньорство

В презентацията „Митът за това, че мъжете не искат да „чуят“ – примери от кампанията “Да бъдеш Баща” г-н Деян Петров – социолог и координатор на кампанията сподели интересни мнения на родители от фокус групите и изследването за посланията и визиите на кампанията.

Митът за това, че мъжете не искат да „чуят“

Г-жа Людмила Цветкова – психолог в 35 СОУ „Добри Войников“ в град София, представи подходи за активно включване на бащите в работата на училищния психолог и ползите за децата и семейството от ангажираното отношение на бащите.

Бащата в работата на училищния психолог

Г-жа Елка Велкова – директор на 26 СОУ „Йордан Йовков“ в град София и Генадий Матвеев – педагогически съветник в 26 СОУ, представиха различни инициативи на училището за включване на бащите в училищната общност.

Г-жа Красимира Таскова – главен учител начален етап при 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ в град София, също представи различни инициативи за привличане на бащите в събития и особено активното им участие в двете седмици на бащата – през пролетта и есента на 2014 година.

Многобройни примери за изключително успешна, ползотворна и продължаваща във времето работа с бащи на деца в предучилищна възраст дадоха учителите, представители на три детски градини в град Козлодуй – г-жа Виолина Вълкова от ОДЗ „Звънче“, г-жа Анелия Добрева от ОДЗ „Радост“ и г-жа Христина Христова-Тишевска от ЦДГ „Слънчице“, както и представителят на ОДЗ „Мир“ в Селановци – г-жа Наталия Смолянова.

Г-жа Мария Петкова, директор на Фондация „Лале“, представи метода Фамилна групова конференция за работа с бащи и значими за децата мъже в семейния кръг, както и говори за ролята на мъжката фигура като наличен ресурс за развитието на децата и ефективно разрешаване на проблеми в кръга на разширеното семейство.

Фамилна групова конференция и ролята на мъжката фигура

Г-н Александър Кръстев, доктор по психология и водещ на програмата „Работилница за родители“ на УНИЦЕФ в Плевен, представи как се работи с бащите на деца до 5 годишна възраст и какво мотивира родителите да участват в тези срещи.

Работилница за родители

Г-жа Ваня Стратиева, експерт „Развитие на детето и семейството“ във Фондация „За нашите деца“, представи Насоки за сигурна семейна среда и важността на включване на бащата във всеки един аспект от живота на детето.

Насоки за сигурна семейна среда

Фамилният психотерапевт от ПИСЕЛ г-н Иван Павлов говори за процеса на формиране на мъжката идентичност в исторически и психологически план, за важността на бащиния модел при възпитанието и отглеждането на момичетата и момчетата, за партньорските взаимоотношения между родителите като необходимо и значимо условие за изграждане на идентичността на децата и превенция на девиантното поведение в юношеска възраст.

За мъжката идентичност, бащинството и семейството

Конференцията завърши с дискусия и обещание, че това е първият от поредица форуми за разискване на темите за родителството, важността и на двата модела – мъжкия и женския – за пълноценното развитие на децата, затрудненията и бариерите пред съвременните родители в контекста на глобализиращото се общество и тенденциите към промяна на нуклеарния модел на семейството.