Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

Бащата като социална роля

В живота на всяко дете има две изключително важни фигури – майката и бащата. За да израстне здраво, спокойно и хармонично, то се нуждае от общуване и връзка и с двамата си родители или хората, които изпълняват тези роли за него.

Съществуват различни стереотипи по отношение на родителските роли на двамата родители. Един от тях спрямо бащите е идеята, че ролята на мъжа се изчерпва с изкарване на прехраната. Вижда се обаче, че този възглед отпада постепенно в българското общество. Моделът на бащинството търпи развитие и в глобален план, като днес все повече се признава важността на бащата още от първия момент на радостно очакване на бебето и във всички съпътстващи бременността и последващи грижи и занимания по отглеждане и възпитание.

Друг стереотип, който вече е развенчан, е образът на бащата като строг, нечувствителен и неспособен да откликва на емоциите на детето по толкова добър начин, колкото майката. Мъжете днес се срамуват много по-малко да покажат нежност и загриженост към своите деца и любими, тъй като не са ограничени от разбирането, че ласката е проява на слабост и ще разглези детето.

Не на последно място, важно е да се отбележи, че детската градина, училището и медицинският кабинет не са чужди места за татковците. Точно обратното, колкото повече инициативи провеждат професионалистите в образователните и здравни институции, които да включват и двамата родители, толкова по-често откликват и мъжете, и жените.

Заради промяната в обществените нагласи към мъжете, бащите са навлезли по-силно в живота на децата си спрямо миналите 50 години. А всеки мъж е баща по свой неповторим начин, тъй като е уникална личност. Няма рецепта какво трябва да прави един баща. Бащинството се случва естествено, спонтанно и винаги с много любов. Именно от тази изходна гледна точка тръгва кампанията „Да бъдеш баща“, която обединява 10 неправителствени организации в България с опит в сферите на родителството, образованието, социалната работа, равенството между половете и застъпничеството.

Партньорите в кампанията вярваме, че разговорите, игрите и прекараното време с татко в разнообразни занимания помагат на децата да израснат здрави, любознателни и способни да се справят с предизвикателствата пред тях на всяка възраст. Всички деца виждат в баща си пример за подражание – пораствайки, момиченцата търсят такива качества у партньорите си, а момчетата се опитват да му подражават в думите и действията.

Въпреки различните ситуации на семействата, за нас ролята на бащата винаги остава значима за детето и трябва да бъде призната и подкрепена от останалите членове на семейството. От една страна считаме, че раздялата на родителите като партньори не прави ролята на единия или другия по-малка в израстването на техните деца. Поддържаме тезата, че както бащите, така и майките имат правото да съхранят връзката с детето след раздялата си, за да го подкрепят в неговото пълноценно развитие. От друга страна сме убедени, че ако по някаква причина родният баща отсъства, ролята му може да бъде поета от друг значим мъж в живота на детето, който се грижи за него и когото то обича и на когото се доверява. Не случайно е възникнал народният израз „Ти си ми като баща!“.

Кампанията „Да бъдеш баща“ признава и утвърждава значимостта на бащината роля в пълноценното отглеждане и израстване на детето в неговото семейство такова, каквото е.