Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

НАГЛАСИ, ПРАКТИКИ И БАРИЕРИ ПРЕД АКТИВНОТО МЪЖКО ВКЛЮЧВАНЕ В ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА 2014

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ „НАГЛАСИ, ПРАКТИКИ И БАРИЕРИ ПРЕД АКТИВНОТО МЪЖКО ВКЛЮЧВАНЕ В ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА” 2014

 

Социологическо изследване 2014

 

Социологическото изследване е част от национална кампания „Да бъдеш Баща“. Кампанията се фокусира върху ползите от активното участие на значимите мъже в живота на децата и семейството за осигуряване на пълноценно развитие на детето в семейна среда без насилие. Изследването цели да разкрие нагласите към ролите на „мъжа“ и „жената“ в семейството, положителните тенденции, както и бариерите пред по-активното включване на мъжете в грижата за децата. За първи път в България се провежда социологическо изследване върху въпроси, свързани с бащинството и разпределянето на семейните роли по отношение на грижата за децата, което изследване е национално представително за родителите.

Ангажираният бащински и мъжки модел помага на децата да се превърнат в уверени и грижовни граждани, партньори и родители. Това се потвърждават изводите от националното изследване, проведено при подготовката на кампанията. Резултатите насочват вниманието към това, че традиционният патриархален модел постепенно се трансформира в един модерен семеен модел, който стъпва на партньорски взаимоотношения. Сред родителите е налице широко съгласие относно необходимостта за по-активно включване на бащите в грижите за децата. Около 97% от родителите (и от майките, и от бащите) са съгласни, че най-важните решения, свързани с детето, следва да се вземат съвместно.

Готови ли са обаче майките да допуснат бащите на своята традиционно запазена територия на всекидневните грижи за детето и дома? Около половината от майките (48%) не са съгласни с твърдението, че ежедневните грижи по храненето и хигиената на децата в ранна и в предучилищна възраст са само техни задължения. Тук мнението им съвпада с това на 41% от бащите. Образът на отдадения баща, който се включва в ежедневните грижи за децата и дома, и изразяващ емоциите си дори пред външни хора започва да среща широка обществена подкрепа. Въпреки това, делът на бащите, които се включват във всекидневните грижи, образованието и здравето на децата е значително по-нисък от този на майките.

Основните фактори, обуславящи появяването на съвременния модел на българско семейство са най-вече социални и икономически. Затова особено важна е ролята и на образователните, социалните и здравните институции, които могат да подкрепят „мъжкото включване“, но и да го възпрепятстват. Това ще компенсира усещането за несигурност в социалната среда, което е основно предизвикателство пред всички съвременни родители.

Основните бариери пред активно включване на мъжете в грижата за децата и дома са: заетост с осигуряване на прехраната на семейството; стереотипите, според които всекидневната грижа за детето не е мъжка работа, и недостатъчното обществено разбиране за значението и подкрепа на бащинската роля в грижите за децата.

По-долу можете да намерите резюме на проучването, както и пълния текст на социологическото проучване.

 

За допълнителна информация:
Давид Кюранов, координатор; Тел.: 0879 509 548; 02/ 944 17 99; Email: david.kiuranov@roditeli.org