Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

Стартира националната кампания за активно участие на мъжете в живота на децата и семейството „Да бъдеш Баща”

Пресконференция за началото на кампанията

 

Грижовните бащи отглеждат уверени и успешни деца

 

30 септември 2014 г. – Обединение от 10 неправителствени организации с опит в работата с деца, родители, образователни и социални институции, обявяват началото на кампания „Да бъдеш Баща”. Кампанията се фокусира върху ползите от активното участие на мъжете в живота на децата и семейството за създаване на семейна среда без насилие и пълноценно развитие на детето.

Ангажираният бащински и мъжки модел помага на децата да се превърнат в уверени и грижовни граждани, партньори и родители. Това се потвърждава и от националното представително проучване „Нагласи, практики и бариери пред активното мъжко включване в грижите за децата”, проведено при подготовката на кампанията. Изследването показва, че традиционният патриархален модел постепенно се трансформира в един модерен семеен модел, който стъпва на партньорски взаимоотношения. Сред родителите е налице широко съгласие относно необходимостта за по-активно включване на бащите в грижите за децата. Около 97% от родителите (и от майките, и от бащите) са съгласни, че най-важните решения, свързани с детето, следва да се вземат съвместно.

Готови ли са обаче майките да допуснат бащите на своята традиционно запазена територия на всекидневните грижи за детето и дома? Около половината от майките (48%) не са съгласни с твърдението, че ежедневните грижи по храненето и хигиената на децата в ранна и в предучилищна възраст са само техни задължения. Тук мнението им съвпада с това на 41% от бащите. Образът на отдадения баща, който се включва в ежедневните грижи за децата и дома, и изразяващ емоциите си дори пред външни хора започва да среща широка обществена подкрепа. Въпреки това, делът на бащите, които се включват във всекидневните грижи, образованието и здравето на децата е значително по-нисък от този на майките.

Основните фактори, обуславящи появяването на съвременния модел на българско семейство са най-вече социални и икономически. Затова особено важна е ролята и на образователните, социалните и здравните институции, които могат да подкрепят „мъжкото включване“, но и да го възпрепятстват. Това ще компенсира усещането за несигурност в социалната среда, което е основно предизвикателство пред всички съвременни родители.

Основните бариери пред активно включване на мъжете в грижата за децата и дома са: заетост с осигуряване на прехраната на семейството; стереотипите, според които всекидневната грижа за детето не е мъжка работа, и недостатъчното обществено разбиране за значението и подкрепа на бащинската роля в грижите за децата.
Проектът съдейства за разкриване на разнообразни възможности пред мъжете да се включат позитивно, активно и ангажирано в живота на децата с оглед създаване на благоприятна, ненасилствена семейна среда за пълноценно развитие на детето. Чрез кампанията бащите (и всички родителите и настойници) ще получат достъп до повече полезна и практична информация за особеностите в развитието на детската психика и поведение.

„Да бъдеш баща” развива дейностите си в три основни посоки:
• национална информационна и медийна кампания;
• практическа работа с професионалисти и родители в детски градини и начални училища, със социални работници и местни власти;
• създаване на мрежа от организации и институции, които последователно работят за пълноценното включване на мъжете в живота на децата.

„Да бъдеш Баща” е част от международна кампания MenCare – a global fatherhood campaign, която се провежда в над 20 страни от 5 континента (http://men-care.org/). Целта на MenCare е да подкрепя мъжете в ролята им на грижовни, справедливи, отговорни и неагресивни родители и настойници с оглед на пълноценно развитие на децата. В България кампанията се реализира с подкрепата на OAK Foundation.

Партньори: Фондация „Асоциация Анимус“, „Български център за джендър изследвания“, Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“, Фондация „За Нашите Деца“, „Институт по социални дейности и практики“, Фондация „ЛАЛЕ“, „Национална мрежа за децата“, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Асоциация „Родители“ (основен координатор), „Център за изследване и политики за жените“.