Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

Първите училища – посланици на Кампания „Да бъдеш Баща“

училище-посланик

 

През месец април 2015 година четири училища от град София бяха номинирани за „училище-посланик“ на Кампания „Да бъдеш Баща“ -  26 СОУ „Йордан Йовков“ , 35 СОУ „Добри Войников“, 73 СОУ „Владислав Граматик“ и 120 ОУ „Г. С. Раковски“. В рамките на кампанията всяко от училищата се отличи с активност, новаторство и висока мотивация на колектива по темата за активно бащинство.

Четирите училища са първите в страната, които излъчиха свои професионалисти – учители, психолози, педагогически съветници и директори – и под формата на панел в продължение на една година организираха дейности и инициативи за включване на бащите в живота на децата в училище. Те поставиха началото на инициативата „Седмица на Бащата“ още през пролетта на 2014 година, която вече се превръща в ежегодна традиция.

Какво означава училище-посланик?

  • Училището получава безплатен достъп до разнообразни образователни и информационни ресурси;
  • Училището получава специалната подкрепа на екипа на Кампания  „Да бъдеш Баща“ за участие във всички национални събития и инициативи – „Ден на Бащата“ , „Седмица на Бащата“ и др.;
  • Училището получава подкрепата на екипа на „Да бъдеш Баща“, за да популяризира медийно свои дейности, свързани с активното бащинство.

Във всяко от училищата посланици се проведе информационна среща с целия училищен екип. На нея бяха представени ползите и резултатите от работата по включване на бащите. Всяко училище получи споразумение за посланичество и беше номинирано официално за посланик на кампания „Да бъдеш Баща“.