Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

Какво значи да бъдеш баща

Има много начини ДА БЪДЕШ БАЩА, ето само някои от тях:

ДА БЪДЕШ БАЩА е да нямаш търпение да се запознаеш с малкия човек и в същото време да се притесняваш дали ще се справиш

Активното участие още преди раждането подготвя таткото за появата на бебето и създава условия за развиване на по-дълбока емоционална връзка с детето още от първите моменти.    Важно е бащата да общува с майката, да разговаря и изслушва, да споделя своите радости и притеснения, както и да проявява разбиране в напрегнатите моменти. Периодът на бременността и самото раждане изправят жената пред много предизвикателства. Подкрепата на мъжа по време на целия период е от ключово значение за доброто физическо и емоционално състояние на майката и позитивната атмосфера в семейството.

ДА БЪДЕШ БАЩА е да помагаш в грижите за детето и дома

Всекидневните грижи и времето, прекарано заедно, позволяват на бащата и детето да се опознаят по-добре, да изградят доверие и силна емоционална връзка. Споделянето на отговорностите от двамата родители създава по-спокойна и здрава връзка между тях. Когато майката и бащата си общуват с разбиране, те могат лесно да намерят удовлетворяващ баланс и да избегнат конфликтни ситуации.

ДА БЪДЕШ БАЩА е да не пропускаш възможност да покараш колело с детето

Бащата има ключова роля при формирането на позитивно отношение към спорта и здравословния начин на живот. Чрез личен пример и съвместни семейни занимания на открито бащата може да изгради нагласи и навици в детето към активен начин на живот и отговорно отношение към природата.

ДА БЪДЕШ БАЩА е да строиш замъци и да бъдеш дракон… или фея, ако се наложи

За децата играта е основен начин за учене и общуване, но и среда за възпитание на ценности, правила, култура, социални роли в живота (например – как да бъдат родители един ден). Чрез играта децата могат да разбират и опознават по-добре своите емоции, както и да развиват умения за взимане на решения, да изграждат доверие и любознателност. Активното участие в играта позволява на бащите да се свързват емоционално със своите деца, да разбират детските нужди, таланти и интереси, откривайки най-разнообразни начини за общуване с тях.

ДА БЪДЕШ БАЩА е да четеш приказки за лека нощ и да започнеш от 2+2 заедно с детето

Получаването на добро образование е от огромно значение за успеха и реализацията на детето. Образованието най-често става ценност за детето, когато родителите показват, че за тях ученето е нещо важно. От огромна важност е родителите да полагат целенасочени усилия в тази посока – да се интересуват от това как учи и се чувства детето им в училище. Участието на бащата в училищния живот и в домашната подготовка дава по-голяма увереност и сигурност на детето, както и го стимулира към постижения и успехи.

ДА БЪДЕШ БАЩА е да целунеш удареното коляно, за да мине

Често се твърди, че мъжете не могат или не трябва да показват чувства и привързаност към децата, за да не ги разглезят. Вероятно причината за това е битуващият образ за бащата като хладен и строг пазител на правилата и реда. Всъщност изразяването на емоции и показването на близост и грижовност са едни от най-важните неща, които бащите биха могли да правят за развитието на своите деца. Емоционалната близост между баща и дете подкрепя по-лесното адаптиране на детето в различни социални среди, стимулира желанието за учене и активност, спомага за изграждането на доверие в семейната среда.

ДА БЪДЕШ БАЩА е да възпитаваш с любов и търпение

Мъжът често е физически най-силният човек в семейството. Когато бащата отстоява правилата в семейството чрез насилие, това доказва на детето, че най-силният е винаги прав и го прави зависимо от поведението на „силните“. Насилието над детето може да приеме различни форми – физическо наказание, обиди, присмех, незачитане на мнението, а  в по-късна възраст на детето – да доведе до бунт, бягство, подчинение или зависимост от авторитети. Обратно, когато бащата показва сигурност, уважение, разбиране и зачитане на личността, детето развива увереност, самоуважение и самостоятелност. В този процес бащата е модел за поведение и тази роля е от огромно значение за израстването на детето и възпитаване на нагласа за приемане на различията.

ДА БЪДЕШ БАЩА е да уважаваш майката

За пълноценното развитие на детето огромна роля играят и майката, и бащата. Отношенията между двамата родители са модел за поведение. Уважението между родителите и добрите партньорски отношения възпитава култура на толерантност и уважение към другите, ценности, които позволяват на детето да се адаптира по-лесно в различни житейски ситуации.