Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

В социалните услуги

По време на кампанията „Да бъдеш Баща“ са предвидени обучения на социални работници за успешни начини на включване на бащите в живота на техните деца. Успешните модели и практики ще станат част от достъпен за всеки Наръчник за социални работници за работа с бащи.