Седмица на бащата 9-15 ноември 2015 г. Включи се!

“Седмица на Бащата” е инициатива в рамките на националната кампания „Да бъдеш Баща“ (mencare.bg), чиято цел е да привлече общественото внимание към ползите от активното участие на бащите (и важните за детето мъже) в живота на децата за създаване на семейна среда без насилие и за пълноценно развитие на детето. Резултатите от работата на учители и психолози и данни от международни проучвания показват, че децата с грижовни и отдадени на семейството бащи имат по-добра самооценка, по-висока мотивация за учене, по-рядко изпитват стрес и по-рядко проявяват или стават жертви на насилие.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ИНИЦИАТИВАТА?

В инициативата могат да вземат участие всички институции, организации, фирми и клубове, които имат желание да подпомогнат по-активното включване на бащите в грижите за децата или пък да разпространят информация за „Седмица на Бащата“.
Те могат да организират разнообразни дейности, в които да има реално включване на бащи и важни за децата мъже. Ето няколко примера и идеи как конкретно може да се случи това:

В КВАРТАЛА, НАСЕЛЕНОТО МЯСТО И ОБЩНОСТТА

 • Спортни или други състезания за бащи (дядовци, чичовци, батковци) и деца – футболен мач, състезания с колела, рикши, дърпане на въже, игра на „Сляпа баба”, скачане в чувал, надбягване на един крак и др.Дейности сред природата - излет, екскурзия, разходка в парка, пикник.
 • Работилници с деца и бащи за изработване на полезни предмети – например къщички и хранилки за птици (актуално за зимния сезон), табелки с информация за населеното място, разкрасяване на квартала.
 • Концерт с участие на деца и бащи, дядовци, вуйчовци, батковци и т.н.
 • Съвместна инициатива на бащи и деца/младежи, която да е от полза на местната общност – за засаждане на дръвчета, поправяне на пейки, катерушки, боядисване на огради, почистване на обществено място и др.
 • Игри „Смяна на местата” – ролеви игри за майки и бащи, като жури са самите деца.
 • Фейсбук-акция – публикуване и споделяне на снимки, видео, послания, картички, илюстриращи важната роля на бащата при отглеждането на детето.

В ЦЕНТРОВЕ И КЛУБОВЕ

 • Вътрешни дискусии за ролята на бащата в живота на децата с участници мъже и жени, представители на клуба, центъра или медиатори;
 • Организиране на дискусии, на които мъжете да обсъдят важни за тях теми, проблеми и предложения за по-активното им включване в живота на децата;

В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 • Участие на бащи в час на класа – в часа те могат да разкажат за своите професии (пожарникари, полицаи, лекари и др.) или да поговорят с децата за важни неща от живота;
 • Участие на бащи в конкретни часове – математика, спорт, труд и техника и др.
 • Организиране на конкурси за разкази, рисунки и есета на тема „Да бъдеш Баща” – в журито могат да бъдат бащи, деца или и бащи, и деца заедно;

В ЕКИПА НА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

 • Официално присъединяване към националната кампанията „Да бъдеш Баща” като асоцииран партньор или посланик на кампанията;
 • Генериране на идеи и възможности за активно включване на мъже, с които вие работите, в живота на децата. Реализиране на тези идеи в рамките на програмите на организацията;
 • Включване на мъжете от екипа в дейности и инициативи в рамките на „Седмица на Бащата“;
 • Съвместни дейности с местни партньори по темата – училища, детски градини, медии и др.

ВЪВ ВАШАТА ФИРМА

 • Ден на отворените врати - определете ден, в който Вашите служители могат да доведат децата си на работното място и да ги запознаят с работата си. Това може да бъде добър стимул и за татковците да се почувстват горди от своя занаят или професия;
 • Ден на семейството – организиране на пикник, спортно състезание, концерт или други общи дейности за семействата на Вашите служители;

НИЕ ЩЕ ВИ ПОДКРЕПИМ

При включване с инициатива в „Седмица на Бащата“, ние ще окажем подкрепа чрез Пакет документи, които ще бъдат от полза за организирането на дейностите и тяхното медийно отразяване:

 1. Описание Пакет Документи Седмица на Бащата
 2. Седмица на Бащата – представяне
 3. Обща покана за включване в „Седмица на бащата“ 2015
 4. Покана до родителите за включване в инициативата 2015
 5. Списък с идеи за инициативи, дейности и мероприятия
 6. Съобщение до медиите за отразяване на инициативите
 7. Седмица на Бащата_2015_Визуални Материали

Ако изберете да се включите в Седмица на бащата като организирате публично некомерсиално събитие, където и да е в България, ние ще го включим в програмата на Седмицата.

Очакваме Вашите коментари, мнения и предложения на contact@mencare.bg. Ако желаете да популяризирате организираните дейности, моля изпратете ни снимки*, придружени с кратко описание на инициативата и ние ще ги разпространим чрез медийните канали на кампанията „Да бъдеш Баща“.

*Снимките, на които има деца, трябва да бъдат придружени от писмено съгласие на родителите/настойниците на децата за публикуване на снимките. Изключение правят снимки, представящи масово мероприятие – публика на футболен мач, състезание с множество участници, публика на концерт.

 


Официален партньор на инициативата - всички майки!Седмица на бащата е част от кампанияС подкрепата на OAK foundation

© Асоциация "Родители" 2020. Всички права запазени