Седмица на бащата 9-15 ноември 2015 г. Включи се!

“Седмица на Бащата” е инициатива в рамките на националната кампания „Да бъдеш Баща“ (mencare.bg), чиято цел е да привлече общественото внимание към ползите от активното участие на бащите (и важните за детето мъже) в живота на децата за създаване на семейна среда без насилие и за пълноценно развитие на детето. Резултатите от работата на учители и психолози и данни от международни проучвания показват, че децата с грижовни и отдадени на семейството бащи имат по-добра самооценка, по-висока мотивация за учене, по-рядко изпитват стрес и по-рядко проявяват или стават жертви на насилие.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ИНИЦИАТИВАТА?

В инициативата могат да вземат участие всички институции, организации, фирми и клубове, които имат желание да подпомогнат по-активното включване на бащите в грижите за децата или пък да разпространят информация за „Седмица на Бащата“.
Те могат да организират разнообразни дейности, в които да има реално включване на бащи и важни за децата мъже. Ето няколко примера и идеи как конкретно може да се случи това:

В КВАРТАЛА, НАСЕЛЕНОТО МЯСТО И ОБЩНОСТТА

 • Спортни или други състезания за бащи (дядовци, чичовци, батковци) и деца – футболен мач, състезания с колела, рикши, дърпане на въже, игра на „Сляпа баба”, скачане в чувал, надбягване на един крак и др.Дейности сред природата – излет, екскурзия, разходка в парка, пикник.
 • Работилници с деца и бащи за изработване на полезни предмети – например къщички и хранилки за птици (актуално за зимния сезон), табелки с информация за населеното място, разкрасяване на квартала.
 • Концерт с участие на деца и бащи, дядовци, вуйчовци, батковци и т.н.
 • Съвместна инициатива на бащи и деца/младежи, която да е от полза на местната общност – за засаждане на дръвчета, поправяне на пейки, катерушки, боядисване на огради, почистване на обществено място и др.
 • Игри „Смяна на местата” – ролеви игри за майки и бащи, като жури са самите деца.
 • Фейсбук-акция – публикуване и споделяне на снимки, видео, послания, картички, илюстриращи важната роля на бащата при отглеждането на детето.
 • Отбелязване на 25 години от приемането на Конвенцията за защита на правата на детето чрез подчертаване на значението, което бащите имат за пълноценното израстване на младите хора.

В ЦЕНТРОВЕ И КЛУБОВЕ

 • Вътрешни дискусии за ролята на бащата в живота на децата с участници мъже и жени, представители на клуба, центъра или медиатори;
 • Организиране на дискусии, на които мъжете да обсъдят важни за тях теми, проблеми и предложения за по-активното им включване в живота на децата;
 • Обсъждане на 25 години от приемането на Конвенцията за защита на правата на детето чрез подчертаване на значението, което бащите имат за пълноценното израстване на младите хора.

В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 • Участие на бащи в час на класа – в часа те могат да разкажат за своите професии (пожарникари, полицаи, лекари и др.) или да поговорят с децата за важни неща от живота;
 • Участие на бащи в конкретни часове – математика, спорт, труд и техника и др.
 • Организиране на конкурси за разкази, рисунки и есета на тема „Да бъдеш Баща” – в журито могат да бъдат бащи, деца или и бащи, и деца заедно;
 • Отбелязване на 25 години от приемането на Конвенцията за защита на правата на детето чрез подчертаване на значението, което бащите имат за пълноценното израстване на младите хора.

В ЕКИПА НА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

 • Официално присъединяване към националната кампанията „Да бъдеш Баща” като асоцииран партньор или посланик на кампанията;
 • Генериране на идеи и възможности за активно включване на мъже, с които вие работите, в живота на децата. Реализиране на тези идеи в рамките на програмите на организацията;
 • Включване на мъжете от екипа в дейности и инициативи в рамките на „Седмица на Бащата“;
 • Съвместни дейности с местни партньори по темата – училища, детски градини, медии и др.
 • Отбелязване на 25 години от приемането на Конвенцията за защита на правата на детето чрез подчертаване на значението, което бащите имат за пълноценното израстване на младите хора.

ВЪВ ВАШАТА ФИРМА

 • Ден на отворените врати – определете ден, в който Вашите служители могат да доведат децата си на работното място и да ги запознаят с работата си. Това може да бъде добър стимул и за татковците да се почувстват горди от своя занаят или професия;
 • Ден на семейството – организиране на пикник, спортно състезание, концерт или други общи дейности за семействата на Вашите служители;
 • Отбелязване на 25 години от приемането на Конвенцията за защита на правата на детето чрез подчертаване на значението, което бащите имат за пълноценното израстване на младите хора.

НИЕ ЩЕ ВИ ПОДКРЕПИМ

При включване с инициатива в „Седмица на Бащата“, ние ще окажем подкрепа чрез Пакет документи, които ще бъдат от полза за организирането на дейностите и тяхното медийно отразяване:

 1. Списък с идеи за инициативи, дейности и мероприятия
 2. Примерен плакат за инициативата “Седмица на бащата“
 3. Обща покана за включване в „Седмица на бащата“
 4. Покана до родителите за включване в инициативата
 5. Съобщение до медиите за отразяване на инициативита

Ако изберете да се включите в Седмица на бащата като организирате публично некомерсиално събитие, където и да е в България, ние ще го включим в програмата на Седмицата.

Очакваме Вашите коментари, мнения и предложения на contact@mencare.bg. Ако желаете да популяризирате организираните дейности, моля изпратете ни снимки*, придружени с кратко описание на инициативата и ние ще ги разпространим чрез медийните канали на кампанията „Да бъдеш Баща“.

*Снимките, на които има деца, трябва да бъдат придружени от писмено съгласие на родителите/настойниците на децата за публикуване на снимките. Изключение правят снимки, представящи масово мероприятие – публика на футболен мач, състезание с множество участници, публика на концерт.Официален партньор на инициативата - всички майки!Седмица на бащата е част от кампанияС подкрепата на OAK foundation

© Асоциация "Родители" 2020. Всички права запазени