Регистрирай се за бюлетина

В социалните мрежи

Значимите мъже като закрилници

Работата на Фондация „Асоциация Анимус“ и социални работници от системата за закрила на детето в София

20151113_134338

Завърши поредицата от обучения за социални работници на тема „Включване на бащите в социалната работа свързана със закрила на детето”.

В рамките на националната кампания „Да бъдеш баща”  Асоциация Анимус проведе три обучения със социални работници от системата за закрила на детето в гр. София. Тяхната цел беше да развият у специалистите по-голяма чувствителност към ролята на мъжете в отглеждането на децата. С оглед спецификата на работа и целевите групи на социалните работници, екипът ни се фокусира върху включването на значимите мъже с цел превенция на злоупотребата с деца или като ресурс за справяне при случай на дете в риск (нуждаещо се от настаняване извън семейството, претърпяло насилие или въвличащо се в рискови поведения).

Важна част от работата ни беше да изследваме възможности около това как да се привлекат изобщо мъжете в социалната работата по случаи. Множество изследвания показват, че за самите мъже социалната, здравната система и училището, са считани за недостъпна територия на майките и на жените. Там мъжете се чувстват неспокойни и очакват да чуят упреци към родителството си.

От страна при специалистите, работещи в тази сфера, също съществуват предразсъдъци и стереотипи, които влияят на преценката им относно въвличане на бащите и други мъже от разширеното семейство при планирането на случаите. Един от основните стереотипи се състои в това, че връзката на майката с детето се счита за даденост, докато бащата сякаш трябва да доказва непрестанно значението си за детето пред социалните работници.

Обратната връзка от участниците показа, че за тях е било много ценно:

-          да сверят гледната си точка с тази на други колеги, –

-          да си припомнят важността и спецификите на мъжкото участие в грижата за децата,

-          да обогатят уменията си за оценяване на случай на въвличане на деца в конфликт между родителите и работа със самите родители в тези случаи.

Осезаема и безспорна бе необходимостта на социалните работници от редовна супервизия и професионална подкрепа в ежедневните предизвикателства на тяхната сложна професия.

Участието на мъжете в грижата за децата, както и включването им в социални услуги е от изключителна важност, тъй като бащите са съществена и специфична част от семейната система и динамика; бащите са част от решението на проблемите с децата им точно толкова, колкото и майките.

 

Петя Петрова,

Психолог,

Фондация „Асоциация Анимус“